Przejdź do treści

Kluby sportowe. Prawo Sportowe.

Obsługa prawna klubów sportowych.

Kancelaria świadczy wyspecjalizowaną obsługę prawną z zakresu prawa sportowego. Świadczymy obsługę prawną na rzecz klubów sportowych, związków sportowych oraz różnego typu organizacji sportowych, które funkcjonują w branży sportowej. 
Adwokat Krzysztof Burzyński przeprowadził proces rejestracji i uzyskania zgody Ministra Sportu na utworzenie Polskiego Związku Lacrosse. Ponadto do oferty kancelarii można zaliczyć:

  • Przeprowadzenie rejestracji polskiego związku sportowego wraz z uzyskaniem zgody właściwego ministra na utworzenie związku.
  • Przygotowywanie regulaminów, zarządzeń i uchwał dla polskich związków sportowych.
  • Opracowywanie aktów wewnętrznych polskich związków sportowych i pozostałych organizacji.
  • Tworzenie regulaminów i aktów prawa wewnętrznego w klubach sportowych.
  • Reprezentacja podmiotów w postępowaniach przed sportowymi sądami polubownymi, sądami arbitrażowymi, oraz sądami powszechnymi.
  • Przygotowywanie opinii prawnych.
  • Wdrażanie standardów ochrony danych osobowych oraz obowiązków informacyjnych wynikających z RODO.

Ponadto kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie pozyskiwani i rozliczania dotacji na bieżącą działalność jak np. rządowy program klub oraz dotacje gminne.  Zapraszamy również do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat programu KLUB.

Kontakt

Poniedziałek - Piątek 9:00-17:00
kancelaria@adwokatburzynski.pl
+48 796 635 181
Porcelanowa 23/A3 p. IV, Katowice