Przejdź do treści

Odszkodowanie za opóźdniony lub odwołany lot

Czym jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (WE) 261/2004?

Choć w krajach Unii Europejskiej od kilku lat funkcjonuje rozporządzenie uchwalone przez Parlament Europejski, które pozwala na uzyskanie rekompensaty od przewoźnika lotniczego za opóźnienie w locie lub jego odwołanie to statystyki wciąż pokazują, że tylko ułamek pasażerów dochodzi należnego im odszkodowania. Budujący jest jednak fakt, iż świadomość wśród konsumentów podróżujących liniami lotniczymi jest coraz większa. Znają oni swoje prawa i coraz częściej występują o należne im odszkodowania. Podstawę prawną wspomnianego odszkodowania stanowi rozporządzenia WE 261/2004 z dnia 11 lutego 2004r.

W jakich przypadkach pozwala ono na dochodzenie odszkodowania za lot?

  1. Lot został opóźniony w przylocie ponad 3 godziny.
  2. Lot został odwołany w terminie od 7 do 14 dni i pasażerom nie zaoferowano zmiany planu podróży, na taki który umożliwia im wylot najpóźniej dwie godziny przed planowym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu.
  3. Lot został odwołany w terminie krótszym niż 7 dni i pasażerom nie zaoferowano zmiany planu podróży, na taki który umożliwia im wylot nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowym czasie przylotu.
  4.  Przewoźnik odmówił pasażerowi wstępu na pokład ze swojej winy (np. sprzedał więcej biletów niż było miejsc na lot).
 

Stosowne odszkodowanie uzależnione od odległości, na jakiej miał się odbywać przelot:

  1. do 1500 km – 250 euro,
  2. od 1500 km do 3500 km lub lot wewnątrzwspólnotowy powyżej 3500 km – 400 euro,
  1. ponad 3500 km – 600 euro.


Chociaż przewoźnicy lotniczy stosują najróżniejsze sposoby by uchylić się od ciążącego na nich obowiązku nie należy rezygnować z walki natychmiast po otrzymaniu odpowiedzi odmownej. Przewoźnicy wykorzystują często nieznajomość prawa przez pasażerów i powołują się na bliżej nieokreślone „nadzwyczajne okoliczności wyłączające winę” licząc, że zniechęcą tym do dalszego dochodzenia odszkodowania na drodze postępowania sądowego czy mediacji. Niestety należy się śpieszyć ze zgłoszeniem swojego roszczenia albowiem Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 17 marca 2017 roku (sygn. III CZP 111/16) wskazał, iż roszczenie takie przedawnia się z upływem roku od dnia wykonania lotu, co ulokowało Polskę w gronie państw z jednym z najkrótszych terminów do zgłoszenia się po odszkodowanie. Po upływie roku od dnia lotu pozostaje ewentualna możliwość dochodzenia odszkodowania w sądach na terenie Unii Europejskieg gdzie siedzibę ma przewoźnik lub w sądach miejsce odlotu lub przylotu skarżonego lotu.

Koronawirus a odwołany lot.
Niezależnie od przyczyny odwołania lotu przewoźnik jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy pobranych za usługę przewozu, która nie została zrealizowana. Oznacza to, iż pasażerowie mają prawo do pełnego zwrotu ceny biletów, za jaką zostały one zakupione. Przewoźnik może zaoferować w miejsce zwrotu voucher do wykorzystania w późniejszym czasie, jednak to do pasażera należy wybór czy wybierze zwrot gotówki czy voucher, a przewoźnik nie może odmówić.

Jeśli w skutek pandemii Covid-19 linie lotnicze nie zwróciły opłaty za bilet lub Twój lot doznał opóźnienia czy odwołania w skutek innych okoliczności oferujemy pomoc w odzyskaniu należności. 

Egzekucja roszczeń.

Posiadasz decyzje przyznającą odszkodowanie, prawomocny wyrok lub nakaz zapłaty. Jednak przewoźnik do tej pory unika wypłaty należnego odszkodowania. Kancelaria pomaga uzyskać należne odszkodowanie na drodze egzekucji komorniczej.

Kontakt

Poniedziałek - Piątek 9:00-17:00
kancelaria@adwokatburzynski.pl
+48 796 635 181
Porcelanowa 23/A3 p. IV, Katowice