Przejdź do treści

Rządowy Program Klub 2024

Kto może skorzystać z rządowego programu klub? Jest to program adresowany do małych klubów sportowych. O dofinansowanie w ramach programu mogą starać się organizacje:

W roku 2023 złożono 7545 wniosków, z czego aż 1669 wniosków (22% czyli co 5 wniosek) nie uzyskało dofinansowanie z powodu błędów formalnych lub niskiej oceny merytorycznej.
W 2020 roku liczba wniosków odrzuconych z powodu błędów formalnych wyniosła 1167 wniosków. 
W 2019 liczba ta wyniosła 1660 wniosków.
Często są to proste błędy wynikające z braku doświadczenia. Dzięki mojemu 5 letniemu doświadczeniu w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji będę stanowił dla Państwa merytoryczne wsparcie. Organizacje, które powierzyły mi przygotowanie wniosku otrzymały dotację w latach 2019-2023 roku.

Wnioski na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 30 kwietnia 2024r.

Na co można wykorzystać dofinansowanie?

O dofinansowanie można starać się w dwóch wariantach. 12 000 zł w przypadku klubu jednosekcyjnego lub 17 000 zł w przypadku klubu wielosekcyjnego. Przez klub wielosekcyjny rozumie się dwie lub więcej dyscypliny sportu. Np. tenis stołowy i koszykówka.

Otrzymane środki można przeznaczyć w następujący sposób:

 • w przypadku dotacji na kwotę 12 000 zł środki można przeznaczyć na sprzęt sportowy, na organizację obozu sportowego lub wynagrodzenie trenera.
 • w przypadku dotacji na kwotę 17 000 zł – środki można przeznaczyć na sprzęt sportowy, na organizację obozu sportowego lub wynagrodzenie trenera. 

WAŻNE! Od klubu wymagany jest wkład własny w wysokości 5% ubieganej kwoty.

Wymagane dokumenty do przygotowania wniosku

1. Statut.
2. Sprawozdanie finansowe za 2023 rok.
3. Odpis z KRS lub ewidencji klubów sportowych – nie starsze niż 3 miesiące.

Przebieg procesu

W przypadku powierzenia wniosku o uzyskanie dofinansowania w ramach programu klub 2024 proces będzie przebiegał w następujący sposób:

 • Zebranie informacji od zainteresowanego – rok powstania, nazwa, potencjalna liczba uczestników zajęć, nazwisko trenera lub informacje o planowanym obozie, wykaz sprzętu sportowego.
 • Podpisanie umowy na przygotowanie wniosku o dofinansowanie i udzielenie pełnomocnictwa.
 • Kompletowanie dokumentów. Wskazanie jakie dokumenty są potrzebne do przygotowania wniosku, potwierdzenie ich za zgodność z oryginałem oraz dołączenie skanu do wniosku.
 • Przygotowanie merytoryczne wniosku w systemie Amodit. Przed wysłaniem wniosku do ministerstwa zostanie on przekazany do weryfikacji i akceptacji przez zainteresowanego.
 • Merytoryczne wsparcie w trakcie realizacji projektu.
 • (Opcjonalne)  Rozliczenie projektu. Decyzję o rozliczeniu projektu zainteresowany podejmuje samodzielnie, po otrzymaniu dotacji. W przypadku powierzenia rozliczenia mojej osobie, przygotowane zostanie pełne sprawozdanie i rozliczenie z dotacji.
 
Dodatkową zaletą przy sporządzeniu wniosku o dofinansowanie jest posiadany status zawodowego pełnomocnika. Dzięki udzieleniu stosownego pełnomocnictwa wszystkie dokumenty mogą zostać podpisane oraz przesłane w imieniu klubu.

Cennik

Podane ceny są cenami brutto.

Przygotowanie wniosku

PLN 600
 • Opłata 1 PLN za przygotowanie i złożenie wniosku
 • Opłata 599 PLN po otrzymaniu dotacji

Opcja standard obejmuje przygotowanie wniosku o dotację oraz merytoryczne wsparcie w trakcie rezalizacji projektu.

Przygotowanie wniosku i rozliczenia (klub I sekcyjny)

PLN 1200
 • Opłata 1 PLN za przygotowanie i złożenie wniosku
 • Opłata 1999 PLN po otrzymaniu dotacji

Opcja rozszerzona obejmuje przygotowanie wniosku o dotację, merytoryczne wsparcie w trakcie realizacji projektu oraz rozliczenie projektu.

Przygotowanie wniosku i rozliczenia (klub wielosekcyjny)

PLN 1500
 • Opłata 1 PLN za przygotowanie i złożenie wniosku
 • Opłata 1499 PLN po otrzymaniu dotacji

Opcja rozszerzona obejmuje przygotowanie wniosku o dotację, merytoryczne wsparcie w trakcie realizacji projektu oraz rozliczenie projektu.

Formularz kontaktowy

  Kontakt

  Poniedziałek - Piątek 9:00-17:00
  kancelaria@adwokatburzynski.pl
  +48 796 635 181
  Porcelanowa 23/A3 p. IV, Katowice