Przejdź do treści

Rządowy Program Klub 2023

Kto może skorzystać z rządowego programu klub? Jest to program adresowany do małych klubów sportowych. O dofinansowanie w ramach programu mogą starać się organizacje:

Tylko w 2020 roku liczba wniosków odrzuconych z powodu błędów formalnych wyniosła 1167 wniosków.  w 2019 liczba ta wyniosła 1660 wniosków. Często są to proste błędy wynikające z braku doświadczenia. Dzięki mojemu 5 letniemu doświadczeniu w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji będę stanowił dla Państwa merytoryczne wsparcie. Organizacje, które powierzyły mi przygotowanie wniosku otrzymały dotację zarówno w 2019 jak i 2020 roku.

Wnioski na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 24 kwietnia 2023r.

Na co można wykorzystać dofinansowanie?

O dofinansowanie można starać się w dwóch wariantach. 10 000 zł w przypadku klubu jednosekcyjnego lub 15 000 zł w przypadku klubu wielosekcyjnego. Przez klub wielosekcyjny rozumie się dwie lub więcej dyscypliny sportu. Np. tenis stołowy i koszykówka.

Otrzymane środki można przeznaczyć w następujący sposób:

 • w przypadku dotacji na kwotę 10 000 zł – 4000 zł na sprzęt sportowy, 6000 zł na organizację obozu sportowego lub wynagrodzenie trenera. Lub 10.000 zł na wynagrodzenie dwóch trenerów.
 • w przypadku dotacji na kwotę 15 000 zł – 6000 zł na sprzęt sportowy, 9000 zł złotych na organizację obozu sportowego lub wynagrodzenie trenera. Lub 15.000 zł na wynagrodzenie trzech trenerów.

WAŻNE! Od klubu wymagany jest wkład własny w wysokości 5% ubieganej kwoty.

Wymagane dokumenty do przygotowania wniosku

1. Statut.
2. Sprawozdanie finansowe za 2022 rok.
3. Odpis z KRS lub ewidencji klubów sportowych.

Przebieg procesu

W przypadku powierzenia wniosku o uzyskanie dofinansowania w ramach programu klub 2022 proces będzie przebiegał w następujący sposób:

 • Zebranie informacji od zainteresowanego – rok powstania, nazwa, potencjalna liczba uczestników zajęć, nazwisko trenera lub informacje o planowanym obozie, wykaz sprzętu sportowego.
 • Podpisanie umowy na przygotowanie wniosku o dofinansowanie i udzielenie pełnomocnictwa.
 • Kompletowanie dokumentów. Wskazanie jakie dokumenty są potrzebne do przygotowania wniosku, potwierdzenie ich za zgodność z oryginałem oraz dołączenie skanu do wniosku.
 • Przygotowanie merytoryczne wniosku w systemie Amodit. Przed wysłaniem wniosku do ministerstwa zostanie on przekazany do weryfikacji i akceptacji przez zainteresowanego.
 • Merytoryczne wsparcie w trakcie realizacji projektu.
 • (Opcjonalne)  Rozliczenie projektu. Decyzję o rozliczeniu projektu zainteresowany podejmuje samodzielnie, po otrzymaniu dotacji. W przypadku powierzenia rozliczenia mojej osobie, przygotowane zostanie pełne sprawozdanie i rozliczenie z dotacji.
 
Dodatkową zaletą przy sporządzeniu wniosku o dofinansowanie jest posiadany status zawodowego pełnomocnika. Dzięki udzieleniu stosownego pełnomocnictwa wszystkie dokumenty mogą zostać podpisane oraz przesłane w imieniu klubu.

Cennik

Podane ceny są cenami brutto.

Przygotowanie wniosku I

PLN 500
 • Płatność z góry bez względu na wynik konkursu

Opcja podstawowa obejmuje przygotowanie wniosku o dotację oraz merytoryczne wsparcie w trakcie rezalizacji projektu.

Przygotowanie wniosku II

PLN 600
 • Opłata 1 PLN za przygotowanie i złożenie wniosku
 • Opłata 599 PLN po otrzymaniu dotacji

Opcja standard obejmuje przygotowanie wniosku o dotację oraz merytoryczne wsparcie w trakcie rezalizacji projektu.

Przygotowanie wniosku i rozliczenia (klub I sekcyjny)

PLN 1000
 • Opłata 1 PLN za przygotowanie i złożenie wniosku
 • Opłata 999 PLN po otrzymaniu dotacji

Opcja rozszerzona obejmuje przygotowanie wniosku o dotację, merytoryczne wsparcie w trakcie realizacji projektu oraz rozliczenie projektu.

Przygotowanie wniosku i rozliczenia (klub wielosekcyjny)

PLN 1200
 • Opłata 1 PLN za przygotowanie i złożenie wniosku
 • Opłata 1199 PLN po otrzymaniu dotacji

Opcja rozszerzona obejmuje przygotowanie wniosku o dotację, merytoryczne wsparcie w trakcie realizacji projektu oraz rozliczenie projektu.

Formularz kontaktowy

  Kontakt

  Poniedziałek - Piątek 9:00-17:00
  kancelaria@adwokatburzynski.pl
  +48 796 635 181
  Biuro na terenie Katowic