Przejdź do treści

Stowarzyszenia i NGO

Stowarzyszenia, NGO, Organizacje pożytku publicznego

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawna organizacji pozarządowych -stowarzyszeń, w tym organizacji pożytku publicznego. Zapewniamy profesjonalną pomoc na każdym etapie, obsługa prawna oferowana przez naszą kancelarię obejmuje aspekty prawne związane z rozpoczęciem, prowadzeniem i zakończeniem działalności stowarzyszeń, w tym:

 • Przygotowanie aktów założycielskich organizacji – sporządzanie uchwał, umów i statutu.
 • Przeprowadzanie zebrań założycielskich stowarzyszeń. (W tym zebrań w formie elektronicznej)
 • Rejestracja organizacja w KRS wraz z zastępstwem prawnym w zakresie rejestracji.
 • Doradztwo w zakresie pracy organów nadzorczych i organów zarządczych.
 • Weryfikacja dokumentów organizacji w oparciu o zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Przygotowywanie projektów uchwał i umów organizacji oraz ich opiniowanie.
 • Przygotowywanie i nadzór nad dokumentacją organizacji.
 • Pomoc w zakresie obowiązków sprawozdawczych.
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych oraz przed organami administracji publicznej.
 • Przeprowadzenie procedur związanych z zakończeniem działalności i likwidacja stowarzyszenia lub fundacji.
 • Pomoc w uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego (OPP), w tym analizę i dostosowanie zapisów statutu danej organizacji w zakresie ich zgodności z ustawą o działalności pożytku publicznej i o wolontariacie.
 
W ramach współpracy Kancelaria zapewnia pomoc prawną pod kątem merytorycznym jak i formalnym w bieżącym funkcjonowaniu organizacji. Nasi adwokaci posiadają kilkuletnie doświadczenie we współpracy ze stowarzyszeniami.

Kontakt

Poniedziałek - Piątek 9:00-17:00
kancelaria@adwokatburzynski.pl
+48 796 635 181
Porcelanowa 23/A3 p. IV, Katowice