Przejdź do treści

Prawo Nowych Technologii

Prawo Nowych Technologii.

Cyfryzacja jest nieodzownym elementem dzisiejszego świata. Kierujemy ofertę obsługi prawnej dla branży IT takie jak tworzenie oraz opiniowanie umów o wykonanie i wdrożenie systemów IT, umowy dotyczące outsourcingu, umowy SLA oraz licencje na oprogramowanie. Pomagamy w uregulowaniu kwestii związanych z prawami autorskimi oraz ochroną danych osobowych.

Obszar pomocy prawnej obejmuje:

  1. Tworzenie i opiniowanie umów dla IT (w tym umowy wdrożeniowe, umowy utrzymaniowe, umowy serwisowe, umowy SLA, SaaS i wiele innych).
  2. Tworzenie regulaminów i ogólnych warunków umowy (OWU).
  3. Pomoc prawną z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), jak również ochronę właśności intelektualnych.
  4.  Pomoc prawną z zakresu praw autorskich.
  5. Bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstwa.
  6. Reprezentacja przed sądami i organami administracji.
  7. Przekształcenia lub restrukturyzacje spółek.

Kontakt

Poniedziałek - Piątek 9:00-17:00
kancelaria@adwokatburzynski.pl
+48 796 635 181
Porcelanowa 23/A3 p. IV, Katowice